Niwelacja obszaru brodnica

    Niwelacja terenu

    Niwelacja terenu jest to wyrównanie powierzchni gruntu, który jest po procesie korygowania a także ukształtowanie danej nawierzchni stosownie z niweletą drogi. Przy tym powinno się zrealizować spadków podłużnych oraz poprzecznych by wszystkie należyte podbudowy miały jednakową grubość w każdym miejscu robionego placu. Niwelacji można tylko i wyłącznie dokonać za pośrednictwem wykreślenia nadmiaru gruntu albo też ewentualność może być taka, że należy wypełnić jego ubytki, które są wskazane podług rzędnych wysokościowych urządzeniami geodezyjnymi. Zgodnie z prawem takie czynności można czynić tylko na terenie, które są objęte przyzwoleniem na budowę. Gdy ta czynność zostanie robiona przed uzyskaniem decydującej decyzji jest traktowane jako samowola budowlana.
    sitemap