Wzór na współczynnik przenikania ciepła wrocław

    Współczynnik przenikania ciepła

    Współczynnik przenikania ciepła jest wskaźnikiem, który określa się dla przegród cieplnych. Znajduje przeznaczenie przede wszystkim w budownictwie. Dzięki niemu wykonalne jest obliczenie wielkości ciepła, które przebija przez daną przegrodę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła umożliwia porównywać przegrody budowlane pod kątem cech cieplnych. Wyższa izolacja połączona jest z mniejszą wartością tego współczynnika.
    Wzór na współczynnik przenikania ciepła wygląda następująco: U = q/(S*T). W tym wzorze S oznacza powierzchnię przegrody, T wydziela się poprzez różnicę temperatur po obydwu stronach przegrody, zaś q jest strumieniem ciepła. Za to U to poszukiwany współczynnik przenikania ciepła.
    sitemap